Novinky

Súťaž Wrap Like a King.

Medzinárodná súťaž Wrap Like a King je tu aj pre vás!

Avery Dennision vypisuje medzinárodnú súťaž v kreativite s CarWrapovým materiálom.

Zaregistrujte svoju prácu!

na www.wraplikeaking.com do 30.09.2015.

Vyhercovia budú vybraní z USA, Kanady a Európy 16.10.2015. Títo viťazi budú reprezentovať svoju vlasť ( a svoju firmu )
na preplatenom výlete na SEMA 2015 v Las Vegas ( 3. - 6..11.2015 )

Na SEMA 2015, porota vyberie a korunuje Avery Dennision Kráľa pre rok 2015.

Publikované 13.7.2015

Späť na novinky