O nás

Spoločnosť Carol line spol. s r.o. bola založená v roku 2000. Spoločnosť je dovozcom a distribútorom viacerých svetových značiek, v rôznych komoditách. Najväčší naši obchodní partneri v rámci dovozu a distribúcií sú značky 3M, AveryDennison, 911 Signal, Heskins.

Naša spoločnosť začala svoju činnosť ako distribútor spoločnosti 3M v komodite solárnych fólií. Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu sme prešli veľkými zmenami. Hlavné zmeny sa týkajú rozšírením nášho portfólia, ako aj rozšírením našej pôsobnosti do iných krajín. Dnes je naša spoločnosť významným dodávateľom v oblasti materiálov na rôzne špeciálne aplikácie nie len v rámci SR, ale aj ČR.

Naša činnosť sa rozšírila aj o dôležitú časť nášho portfólia a to o oblasť zaškolovania našich partnerov. Odborným zaškolením a našou technickou podporou, dosahujú partneri odbornosť a kvalitu jednotlivých technických riešení, ako aj samotných montáží.

Medzi veľmi dôležité súčasti našej práce sú taktiež výrobné stroje, ktorými je možné personalizovať výrobky podľa konkrétnych požiadaviek technických riešení.

Našim hlavným cieľom nie je len predávať výrobky, ale ponúkať a navrhovať kvalitné riešenia. Spojením týchto dôležitých bodov je možné dosiahnutie dodávok komplexných odborných riešení.

Našu snahu o udržanie kvality výroby a služieb, sme v roku 2021 premietli aj do certiSkácie našej spoločnosti ISO normy 9001:2015.
Len vďaka kombinácii všetkých našich priorít a dôvere našich zákazníkov môžeme ďalej rozvíjať naše aktivity.