Reflexné značenie

V podmienkach zníženej viditeľnosti a v tme sa stáva, že vodiči prehliadnu, prípadne nesprávne odhadnú vzdialenosť a dĺžku nákladných vozidiel. Dôsledkom čoho môžu vznikať dopravné nehody. Najkritickejšie sú nehody s nákladnými vozidlami pri odbočovaní v križovatke, pri šmyku, prípadne ak vodič nesprávne vyhodnotil dlhšie vozidlo alebo súpravu, ako dve vozidlá a snažil sa pomedzi ne prejsť. Takéto nehody končia väčšinou tragicky, dokonca aj pri nízkych rýchlostiach.

Reflexným a kontúrovacím značením sa dá takejto nehode predísť a ochrániť tak nie len životy ľudí ale aj majetok, prípadne tovar. O umiestňovaní reflexných prvkov na dopravných prostriedkoch hovorí norma EHK 104. Všetky materiály ktoré ponúkame, túto normu spĺňajú.

Druhy značení

Reflexné značenie

Kontúrovacie značenie