Sortiment

3M Ochrana dýchacích ciest

Polomasky série 3M 4000

Bezúdržbové masky série 3M 4000 sú navrhnuté pre Vaše pohodlie. Sú ľahké, vyvážené a zaručujú efektívnu a pohodlnú ochranu proti organickým a anorganickým výparo, kyslím plynom a prachovým časticiam. Ochranné masky 3M série 4000 sú skutočne bezúdržbové výrobky, ktoré dobre odolávajú náročným prostrediam spôsobujúcim rýchle zašpinenie masiek. Nevyžadujú montáž ani demontáž filtrov. Starú filtračnú masku jednoducho zahodíte a nahradíte novou, presne podľa návodu na použitie.

 • K dispozícii sú štyri typy masiek, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám na ochranu /viď tabuľky pre výber/
 • Masky sú spolu s filtrami vopred skompletizované priamo vo výrobe a pripravené na použitie.
 • Majú ľahkú a dobre vyváženú konštrukciu pre väčšie pohodlie.
 • Nízkoprofilová konštrukcia neobmedzuje zorné pole užívateľa a zvyšuje pohodlie počas používania ochranných okuliarov.
Polomasky série 3M 4000
Číslo Znečistenie Hlavé aplikácie
4251
FFA1P2D
Organické výpary do 10xNPHV, alebo 1000čnm, čokoľvek je nižšie.Častice do 10xNPHV.
 • bežné striekane farieb
 • Používanie rôznych rozpúšťadiel /toulén.../
 • použ. živíc,lakov,lepidiel..
4255
FFA2P3D
Organické výpary do 10 x NPHV, alebo 5000 čnm, čokoľvek je nižšie.
 • bežné striekanie farieb
 • používanie rôznych rozpúšťadiel/xylén/li>
 • použ. živíc,lakov, lepidiel
4279
FFABEK1P3D
Organické výpary, anorganické
 • používanie amoniaku, chlóru,metylamínu, bielidla...

Polomasky série 3M 6000

Veľké množstvo chemikálii a pesticídov obsahuje olejové aerosóly. Polomaska 3MTM série 3M 6000 s nízkymi nárokmi na údržbu s filtrami proti organickým výparom a s predfiltrom voči prachovým časticiam, ponúka spoľahlivú ochranu proti organickým výparom, olejovým a neolejovým časticiam. Polomasky série 6000 sú navrhnuté pre zákazníkov, ktorí preferujú program minimálnej údržby. Obstarávacie náklady sú nízke, čo Vám umožňuje vyradiť výrobok vtedy, keď to uznáte za potrebné.

 • Opätovne použiteľná maska, možnosť vyčistiť a znovu použiť
 • Tvar filtrov rozširujúcich sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole
 • Možnosť použitia s filtrami série 6000, 5000 a 2000
 • Bajonetový upevňovací systém filtrov
 • Tri rôzne veľkosti
 • Dostupnosť náhradných dielov

Celotvárové masky série 6000

Celotvárové masky 3M série 6000 sú navrhnuté tak, aby nevyžadovali náročnú údržbu. Masky vyžadujú minimálny čas venovaný údržbe a znižujú potrebu drahých opráv. Široký priezor poskytuje výborný rozhľad. Celotvárová maska série 6000 je jednou z najľahších a nejlepšie vyvážených masiek, ktoré sú k dispozícii a vďaka mäkkému materiálu masky, trom veľkostiam a ľahko nastaviteľným popruhom ponúka pohodlie aj pri dlhšom nosení.

 • Opätovne použiteľná maska, možnosť vyčistiť a znovu použiť
 • Tvar filtrov rozširujúcich sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole
 • Možnosť použitia s filtrami série 3M 6000,3M 5000 a 3M 2000
 • Bajonetový upevňovací systém filtrov
 • Tri rôzne veľkosti
 • Ľahká a dobre vyvážená konštrukcia masky so širokým priezorom
 • Ľahko nastaviteľné hlavové popruhy a mäkký ľahký materiál masky poskytujú maximálne pohodlie
 • Dostupnosť náhradných dielov

Polomasky série 3M 7500

Polomaska 3M série 7500 s nárokmi na údržbu s filtrami proti prachu, plynom a výparom a s novým patentovaným výdychovým ventilom 3MTM Cool Flow ponúka spoľahlivú ochranu proti rôznym druhom znečistení vykytujúcich sa v pracovnom prostredí. Výdychový ventil Cool Flow uľahčuje dýchanie, redukuje tvorbu tepla a vlhkosti a jeho otvor je nasmerovný tak, aby nedochádzalo k zahmlievaniu štítu či ochranných okuliarov.

 • Opätovne použiteľná maska, možnosť vyčistiť a znovu použiť
 • Tvar filtrov rozširujúcich sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a zorné pole pracovníka
 • Možnosť použitia s filtrami série 6000, 5000 a 2000, vrátane nových filtrov P3 6035
 • Bajonetový upevňovací systém filtrov
 • Tri rôzne veľkosti
 • Vyrobené z nealergénneho materiálu
 • Možnosť vymeniť diely polomasky v prípade ich poškodenia
Typ filtra Znečistenie Hlavné aplikácie
6051
A1 EN141
Organické výpary
(bod varu nad 65 C)
 • bežné lakovanie
 • používanie rozpúšťadiel (toluén)
6054
K1 EN141
Amoniak a deriváty
 • používanie amoniaku, metylamínu
6055
A2 EN141
Organické výpary
(bod varu nad 65 C)
 • bežné lakovanie
 • používanie rozpúšťadiel (toluén)
6057
ABE1 EN141
Organické výpary
anorganické a kyslé plyny
 • používanie chlóru, bielidla, oxidu siričitého, sirovodíka...
6059
ABEK1 EN141
Organické výpary
anorganické a kyslé plyny
amoniak a deriváty
 • používanie chlóru, bielidla, oxidu siričitého, amoniaku, metylamínu
6075
A1 EN141 +
formaldehyd
Organické výpary
(bod varu nad 65 C)
a formaldehyd
 • používanie rozpúšťadiel (MEK…)
 • používanie formaldehydu
6096
HgP3SL EN141
a EN143
Ortuťové výpary, plynný chlór a častice
 • používanie ortuti a chlóru
6098
AXP3SL EN371
a EN143
Na ochranu proti jednozložkovým
organickým výparom (nad 65 C)
a časticiam (len s celotvárovými maskami)
 • acetón, acetaldehyd, dimetyléter, izobután
6099
ABEK2P3SL
EN141 a EN143
Organické výpary, anorganické a kyslé plyny, amoniak a deriváty a častice
(len s celotvárovými maskami)
 

 

Typ filtra Znečistenie
5911 P1S Prachové častice do 4 x NPHV s polomaskami a celotvárovými maskami
5925 P2SL Prachové častice do 12 x NPHV s polomaskami a do 16 x NPHV s celotvárovými maskami
5935 P2SL Prachové častice do 50 x NPHV s polomaskami a do 200 x NPHV s celotvárovými maskami

 

Typ filtra Znečistenie
2125 P2SL Prachové častice do 12 x NPHV s polomaskami a do 16 x NPHV s celotvárovými maskami
2135 P3SL Prachové častice do 50 x NPHV s polomaskami a do 200 x NPHV s celotvárovými maskami
2128 P2SL Prachové častice do 12 x NPHV s polomaskami a do 16 x NPHV s celotvárovými maskami organické výpary a kyslé plyny pod NPHV
2138 P3SL Prachové častice do 50 x NPHV s polomaskami a do 200 x NPHV s celotvárovými maskami organické výpary a kyslé plyny pod NPHV

 

Typ filtra Znečistenie
6035 P3 Častice do 50 x NPHV s polomaskami a do 200 x NPHV s celotvárovými maskami.


Filtre proti plynom a výparom:

Filtre série 6000 je možné nasadiť priamo na masky série 3M 6000. (Filtre 6099 a 6098 triedy II sú určené len pre použitie s celotvárovými maskami)


Filtre proti prachovým časticiam:

Filtre proti prachovým časticiam série 3M 2000 je možné
nasadiť priamo na masky série 3M 6000. Filtre proti prachovým časticiam 5911/5925/5935 môžu byť použité samostatne s podložkou 3M 603 a držiakom 3M 501.


Kombinácia filtrov proti plynom/výparom a proti prachovým časticiam:

Filtre proti prachovým časticiam 5911/5925/5935 sa môžu použiť s filtrami proti plynom/výparom série 6000 s použitím držiaka 501.


Respirátory proti prachovým časticiam

Hlavné vlastnosti:
Séria 9300 3M predstavuje radu jedinečných filtračných polomasiek, ponúkajúcich pohodlie a istotu tvarovaného výrobku.

Medzi patentované vlastnosti patrí materiál upínacích pások, ktoré zaisťujú bezpečné uloženie na tvári pre veľký rozsah veľkosti hlavy, zatiaľ čo patentovaný výdychový ventil minimalizuje hromadenie horúceho vzduchu a vlhkosti vnútri filtračnej polomasky.

Normy:
Výrobok bol testovaný podľa európskej normy EN 149 a spĺňa nasledujúce požiadavky tejto normy.

výrobok kategória
9310/9312 FFP1S
9320/9322 FFP2S
9332 FFP3S

Prienik filtrom:
Testovala sa účinnosť dvanástich polomasiek proti prieniku aerosolu chloridu sodného. Krajné hodnoty pre každú kategóriu sú uvedené nižšie.

výrobok prienik
9310/9312 20%
9320/9322 6%
9332 3%

Parametre:

Filtračná polomaska proti prachu 3M 9310, typ FFP1S, vyhovuje norme EN 149.
Maximálna úroveň použitia do 4 x NPHV pre prachové častice.


Filtračná polomaska proti prachu 3M 9312, typ FFP1S, vyhovuje norme EN 149.
Maximálna úroveň použitia do 4 x NPHV pre prachové častice. S výdychovým ventilom.


Filtračná polomaska proti prachu/aerosolom 3M 9320, typ FFP2S, vyhovuje norme EN 149.
Maximálna úroveň použitia do 12 x NPHV pre prachové častice.


Filtračná polomaska proti prachu/aerosolom 3M 9322, typ FFP2s, vyhovuje norme EN 149.
Maximálna úroveň použitia do 12 x NPHV pre prachové častice. S výdychovým ventilom.


Filtračná polomaska proti prachu/aerosolom/dymu 3M 9332, typ FFP3S, vyhovuje norme EN 149.
Maximálna úroveň použitia do 50 x NPHV pre prachové častice. S výdychovým ventilom.

Použitie:

3M 9310 3M 9312 3M 9320
výroba farieb
stavebníctvo
laboratória
kameňolomy
strojárenstvo
poľnohospodárstvo
výroba farieb
stavebníctvo
laboratória
kameňolomy
strojárenstvo
poľnohospodárstvo
hute a zlievárne
farmaceutický priemysel
stavebníctvo
keramický a sklársky priemysel
potravinársky priemysel
drevospracujúci priemysel
3M 9322 3M 9332  
hute a zlievárne
farmaceutický priemysel
stavebníctvo
keramický a sklársky priemysel
potravinársky priemysel
drevospracujúci priemysel
výroba batérii
farmaceutický priemysel
stavebníctvo
spracovanie chemikálii
hute a zlievárne