Sortiment

21 najčastejších otázok a odpovedí

 1. Aký účinok majú solárne fólie Scotchtint™?
 2. Aký účinok majú celoročné fólie Scotchtint™ Plus
 3. Prečo si zákazníci vyberajú solárne fólie do komerčných budov?
 4. Aká je návratnosť solárnych fólií vo forme úspor energií?
 5. Ako sa aplikujú fólie?
 6. Ako dlho trvá, kým solárne fólie úplne vyschnú?
 7. Môžem si sám nainštalovať solárne fólie?
 8. Ako treba čistiť okná s fóliami?
 9. Aká je životnosť fólií?
 10. Ako odstrániť staré fólie z okien?
 11. Na čo sa vzťahuje záruka na fólie?
 12. Môžu fólie spôsobiť prasknutie skla?
 13. Môžu fólie spôsobiť poškodenie okenného tesnenia ak sa aplikujú do izolačných dvojskiel?
 14. Ochránia fólie môj nábytok pred vyblednutím?
 15. Znižuje sa časom ochrana pred ultrafialovým svetlom ?
 16. Aký účinok majú bezpečnostné fólie Scotshield™?
 17. Sú bezpečnostné fólie schválené ako ochrana voči hurikánom, zbraniam (nábojom), vlamačom?
 18. Ochránia bezpečnostné fólie sklo pred prasknutím?
 19. Je 3M výrobcom solárnych a bezpečnostných fólií?
 20. Ako nájdem najbližšieho autorizovaného dealera / aplikátora?
 21. Aké sú účinky solárnych fólií Scotchntin™ na izbové rastliny?

 


 

 1. Aký účinok majú solárne fólie Scotchtint™?

  Solárne fólie sú vyvinuté tak, aby znížili množstvo solárneho tepla prepusteného cez sklo okna a to tak, že zvyšujú solárnu reflexiu (nie vždy viditeľnú reflexiu) a solárnu absorpciu cez sklo.

  Klasicky farbené fólie zvyšujú hlavne absorpciu. Farba pohltí solárnu energiu na skle, čím znižuje jej priame prepustenie do vnútra. Tieto fólie ponúkajú iba časť výkonu v porovnaní s reflexnými fóliami.

  Reflexné fólie sú fólie, ktoré boli v procese výrobe potiahnuté tenkou vrstvou kovu. Tieto metalové fólie boli vyvinuté, aby zvýšili odraz solárnej energie na skle ako aj jej absorpciu. Škála solárnych reflexných fólií zahŕňa fólie so stredným výkonom až po maximálny výkon.

  Všetky solárne fólie Scotchtint™ sú vyrobené s maximálnou priepustnosťou a s optickou čírosťou. Ochranné faktory proti UV žiareniu sa nachádzajú v lepiacom systéme, ktoré chránia lepidlo, kovovú vrstvu, polyesterovú fóliu, ochrannú vrstvu proti poškrabaniu pred UV žiarením. Táto UV ochrana tak isto chráni všetko, čo sa nachádza za fóliou (nábytok).

  Väčšina 3M fólii je chránená patentovanou vrstvou proti poškrabaniu, ktorá predlžuje životnosť a chráni estetický vzhľad pri údržbe fólií.
 2. Aký účinok majú celoročné fólie Scotchtint™ Plus?

  Celoročné fólie majú rovnaký účinok ako solárne fólie, ale okrem toho zabraňujú únikom tepla pri chladnom počasí. Patentovaná konštrukcia týchto fólií umožňuje reflexiu tepla vzniknutého v interiéri zachytiť metalovou vrstvou a vrátiť späť do priestoru. Zvyšuje sa pohodlie v priestore, odstraňuje sa prievan v blízkosti okien, a šetria sa náklady na vykurovanie, hlavne pri komerčných budovách. Celoročné fólie majú aj ochrannú vrstvu proti poškrabaniu.
 3. Prečo si zákazníci vyberajú solárne fólie do komerčných budov?
  • zvýšenie pohodlia nájomníkov
  • zníženie nákladov ne vykurovanie a klimatizáciu
  • zníženie prevádzkových nákladov
  • zvýšenie estetiky - jednotný vzhľadu
  • predĺženie životnosti klimatizačnej jednotky
  Zvyčajne sa zákazníci rozhodujú pre solárne fólie z dôvodu zvýšenia ich pohodlia a zníženia prevádzkových nákladov.
 4. Aká je návratnosť solárnych fólií vo forme úspor energií?

  Návratnosť fólií závisí od mnohých faktorov: od množstva sklenenej plochy, od typu fólie, druhu skla, nákladov na vykurovanie, nákladov na inštaláciu a iné. Priemerná návratnosť investícií sa pohybuje od 2 do 5 rokov, ale v niektorých prípadoch to bolo do 6 mesiacov.
 5. Ako sa aplikujú fólie?

  Ochranné fóliu sú aplikované profesionálne zaškolenými aplikátormi 3M. Väčšina fólií sa aplikuje z vnútornej strany skla.
  Prvý krok: príprava na aplikáciu, rozmiestnenie handričiek pod okná na zachytenie vody a odsunutie nábytku (ak je to nevyhnutné).
  Ďalej, sklo je vyčistené jednoduchým roztokom (roztok vody a amoniaku) a škrabkou. Potom sa fólia nasprejuje roztokom (detergentu a vody) pre presné umiestnenie fólie na sklo. Použitím profesionálnych stierok a správneho postupu, aplikácia je dokončená, keď je vytlačená voda spod fólie, zarezané okraje fólie a úplne vytlačená voda z okrajoch.
 6. Ako dlho trvá, kým solárne fólie úplne vyschnú?

  Odporúčame nechať fólie schnúť a zrieť 30 dní. V priebehu týchto dní môžete vidieť malé bublinky vody alebo tzv. mliečne zafarbenie fólie. Toto zmizne, keď fólie vyschnú, čo závisí od typu fólie a počasia. Môže to trvať 30 až 45 dní alebo len niekoľko dní. Ak fólie vyschnú, budú vyzerať dokonale a slúžiť Vám niekoľko rokov.
 7. Môžem si sám nainštalovať solárne fólie?

  Nie, ochranné fólie vyžadujú profesionálneho aplikátora. Naši vyškolení aplikátori sú priebežne zaškoľovaní a majú praktické skúsenosti s inštaláciou fólií. Naši zákazníci môžu využiť všetky výhody 3M fólií a zároveň dostať záruku na tovar a prácu.
 8. Ako treba čistiť okná s fóliami?

  Po lehote 30 dní, môžete okná čistiť s použitím domácich čističov (aj tých, ktoré obsahujú amoniak) ako napr. Jar, a treba použiť mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Tak isto môžete použiť aj stierku na čistenie okien. Brúsne výrobky, ktoré by mohli poškodiť alebo zničiť fóliu nepoužívajte.
 9. Aká je životnosť fólií?

  Ochranné fólie sú vyrobené tak, aby vydržali niekoľko rokov, koľko, to závisí od typu fólie, skla a okolitých podmienok. Väčšina aplikácií má životnosť nad 10 rokov a niektoré sú funkčné aj po 15 rokoch. Garantované záručné podmienky pre interiérové fólie sú 10 rokov a 2 roky na exteriérové fólie.
 10. Ako odstrániť staré fólie z okien?

  Ochranné fólie sú vyrobené tak, aby vydržali na oknách niekoľko rokov. Ak sa rozhodnete odstrániť fólie pred alebo po tejto dobe, postupujte nasledovne:
  • Skúste odstrániť fóliu tak, že odlepíte rožtek a potiahnete. Ak je odlepovanie ťažké, nastriekajte na fóliu roztok (vodu a detergent) a prikryte plastickou fóliou (môže byť aj napr. Igelitové vrecko na odpad). Nechajte aby roztok vsiakol (niekoľko hodín alebo cez noc). Zopakujte postup.
  • Ak po odstránení fólie ostanú zvyšky lepidla na skle, nasprejujte ich roztokom z amoniaku a vody, a zoškrabte ich ostrou stierkou typu žiletka.
  Konkurenčné fólie nie sú vyrobené tak, aby sa dali odstrániť v budúcnosti. Pri ich odstraňovaní budete mať ťažkosti, a vyžadujú si aj viac drastické postupy.
 11. Na čo sa vzťahuje záruka na fólie?

  Záruka na solárne fólie sa vzťahuje na ich solárne vlastnosti bez bublín, odlepovania, prasknutia a zmeny farby. (Tie, ktoré nepoužívajú farbený polyester). Ak sa dokáže, že tovar je poškodený, 3M a autorizovaný dealer vymení fóliu a nainštaluje novú fóliu bez poplatkov.
 12. Môžu fólie spôsobiť prasknutie skla?

  Nie, solárne fólie Scotchtint™ nespôsobujú prasknutie skla. Ale, solárne fólie spôsobujú zvýšenie teploty skla (slnečné dni), čím sa zvyšuje napätie okrajov skla. Kvalita okrajov skla a ďalšie iné faktory (ako externé tienenie, vnútorné tienenie, kvalita skla, veľkosť a tvar skla, vonkajšia/vnútorná teplota) zvyšujú potenciálne riziko prasknutia skla.

  3M má skúsenosti s aplikáciou solárnych fólií na rôzne typy skla viac ako 30 rokov, čo umožňuje vyrábať správnu fóliu na daný typ skla a minimalizovať riziko prasknutia skla.
 13. Môžu fólie spôsobiť poškodenie okenného tesnenia ak sa aplikujú do izolačných dvojskiel?

  Nie, solárne fólie nespôsobia poškodenie tesnenia. Solárne fólie sa inštalujú do izolačných dvojskiel viac ako 15 rokov. K dnešnému dňu bolo inštalovaných viac ako niekoľko miliónov štvorcových metrov.
  Ak sa odporučená fólia aplikuje na vnútornú stranu izolačného dvojskla, dôjde k absorpcii solárnej energie (okrem čírych bezpečnostných fólií), ktorá zvýši teplotu okenného panela. Časť energie bude prenesená do vzduchovej medzere, čím sa mierne zvýši teplota vo vzduchovej medzere. Ale aj keby sa teplota zmenila o 10°C (veľmi zriedkavé u väčšiny fólií), výsledkom by bolo zvýšenie tlaku vzduchu o 3%. Kvalitné dvojsklá sú vyrábané tak, aby zniesli zmenu tlaku do 22%.
  Riziko, že dôjde k poškodeniu tesnenia je závislé od kvality práce a kvality materiálu, ktorý sa používa pri výrobe izolačných dvojskiel. Najlepšou ochranou pred prípadným poškodením okna je spolupráca /odber tovaru od renomovaných výrobcov.
 14. Ochránia fólie môj nábytok pred vyblednutím?

  Nič nevie zastaviť blednutie materiálov. Ochranné fólie sú vyrobené tak, aby znížili hlavné príčiny vyblednutia (ultrafialové svetlo, viditeľné svetlo a solárnu energiu), čím sa predlžuje životnosť nábytku a to približne 2 až 5 krát.
  Pamätajte si, že ak vec, ktorú chcete ochrániť, má zvyčajne životnosť 5 rokov, tak môžete predĺžiť jej životnosť až na 10 rokov a to v závislosti od vybranej fólie. Ale ak životnosť je 2-3 týždne, tak predĺžená životnosť bude vyjadrená v mesiacoch.
  Všeobecne platné pravidlo vyblednutia je: 40% spôsobuje UV žiarenie, 25% viditeľné svetlo a 25% teplo. Zvyšných 10% je spôsobených vlhkosťou, znečistením, interiérovým osvetlením a pod.
 15. Znižuje sa časom ochrana pred ultrafialovým svetlom?

  Nie, ochrana pred UV žiarením, ktorá je použitá v lepiacom systéme fólie, je neobmedzená. Nestráca svoju účinnosť časom. Boli urobené testy na aplikáciách, ktoré boli vykonané 10 rokov dozadu, a laboratórne výsledky dokázali, že prenos UV žiarenia bol menej ako 1%.
 16. Ako účinok majú bezpečnostné fólie Scotshield™?

  Bezpečnostné fólie sú vyrobené tak, aby sa sklo zmenili na nerozbitné a to tak, že pri prasknutí udržia všetky časti skla v jednom kuse.

  Bezpečnostné fólie Scotchsield sú vyrábané z hrubšieho polyestru ako solárne fólie, a majú agresívnejší lepiaci systém. Ultra fólie sú jedinečné v rámci všetkých bezpečnostných fólií a to tým, že pri ich výrobe sa používa technológia mikrolaminátových polyesterových vrstiev, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť voči pretrhnutiu. Skúšky, ktoré sa vykonávajú pri bezpečnostných fóliách (skúška nárazom a skúška na pevnosť) dokazujú ich jedinečnosť.
 17. Sú bezpečnostné fólie schválené ako ochrana voči hurikánom, zbraniam (nábojom), vlamačom?

  Nie, nie sú odolné voči hurikánom, strelným zbraniam, bombám, alebo vlámaniam. Bezpečnostné fólie sú vyrobené tak, aby robili sklo bezpečnejším.

  V prípade, že vyčíňa búrka, bezpečnostné fólie výrazne zvyšujú ochranu a bezpečnosť. Znižujú riziko zranenia (z lietajúcich črepov alebo ostrých častí skla) a zachycujú nečistoty a vodu, ktoré by sa dostali dovnútra cez okná, v závislosti od sily búrky ( ale aj typu skla, okenného rámu, veľkosti a rýchlosti predmetov a pod.)

  V prípadoch zemetrasenia, fólie znižujú riziko nebezpečných zranení z lietajúcich ostrých kusov skla a zabraňujú, aby sklo vypadlo z rámov okien do ulíc. Ale všetko závisí od intenzity zemetrasenia (typu skla, okenného rámu a pod.)

  Strelné zbrane (náboje): bezpečnostné fólie nie sú vyrobené tak, aby zachytili náboje.

  3M Scotchshield fólie boli pôvodne vyrobené z potreby zvýšenia ochrany a bezpečnosti pred teroristickými bombovými atentátmi. Fólie môžu výrazne znížiť riziko vážnych zranení z rozbitých a lietajúcich črepov.

  Bezpečnostné fólie sa osvedčili ako ochrana pred vlámaním. Pevné, odolné vlastnosti fólie udržia okno v jednom celku aj keď tehla (alebo podobný objekt) preletela cez sklo. Preto vlamač musí riešiť situáciu: či pokračovať v útokoch na okno, vyskúšať iné okno alebo utiecť. Čas sa kráti a preto často zlodej odchádza. Ale ak sa rozhodne, že sa dovnútra dostane, tak sa mu to podarí. Je odporučené, aby budova mala namontovaný vyhovujúci alarm spolu s bezpečnostnými fóliami.
 18. Ochránia bezpečnostné fólie sklo pred prasknutím?

  Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, lebo je ťažké si to vyskúšať. Každé okenné sklo má rôznu pevnosť, ako aj každý výrobný kus. Preto ak okno chránené bezpečnostnou fóliu Scotshield™ bolo napadnuté, a neprasklo, je ťažké určiť, čo odolalo rozbitiu: či samotné sklo alebo fólia alebo fólia so sklom.

  Ak sklo praskne, bezpečnostné fólie Ultra dokážu svoju výkonnosť.
 19. Je 3M výrobcom solárnych a bezpečnostných fólií?

  Táto otázka sa môže zdať zvláštna, ale niektorí konkurenti radi poskytujú nepresné a zmätené informácie zákazníkom. Preto odpoveď na túto otázku.

  Počas 30 rokov, od kedy 3M vyvinulo túto technológiu, bolo mnoho imitátorov a podvodníkov. Ale existuje len jediná spoločnosť, ktorá vyrába Scotchtint™ a Scotchshield™ ochranné fólie a tou je 3M. My ponúkame unikátny výrobok a jedinečnú záruku.
 20. Ako nájdem najbližšieho autorizovaného dealera/aplikátora?

  Všetky informácie ohľadne dealerskej siete nájdete na našej www stránke pod titulkom: „Partneri“.
 21. Aké sú účinky solárnych fólií Scotchntin™ na izbové rastliny?

  Fakty:
  • Rast a vývoj rastlín závisí od rôznych faktorov a každý typ vyžaduje iné podmienky
  • Rast a vývoj závisí od svetla, teploty, vlhka, úrovne CO2 a pod.
  • Preto, aby rastliny rástli a prebiehala fotosyntéza, je potrebná prítomnosť vlnovej dĺžky od 400 do 700 nm (tzv . „zelený proces“)
  • Vlnová dĺžka od 700 až 850 nm sa vyžaduje pre foto morfogenický proces (tzv. „kvitnutie“)
  • Väčšina skleníkov používa umelé osvetlenie ako náhradu za denné svetlo (deň verzus noc, leto verzus zima, mraky verzus slnko)
  • UV žiarenie poškodzuje zelené rastliny
  • Extrémne teploty a kolísanie teplôt poškodzuje rast rastlín
  • Solárne fólie Scotchtint™ pomáhajú znižovať prehrievanie, nárast teplôt a stratu vlhka (Rastliny môžu vyžadovať menej vody. Treba si dať pozor, aby ste ich neprelievali)