Sortiment

Čítačka dokladov

3M™ RT Mobile je komplexný prenosný dátový terminál určený na čítanie a spracovanie dát z pasov a preukazov totožnosti za pohybu.3M™ RT Mobile je navrhnutý tak, aby maximalizoval prenosnosť, jednoduchosť použitia a spoľahlivosť. Tento ručný prístroj je odolný a flexibilný. Umožňuje čítanie a spracovanie dát z OCR (optické snímacie zariadenie) a RF (rádiofrekvenčných) čipov v pasoch, preukazoch totožnosti a iných dokumentoch používaných na preukazovanie totožnosti.


1. Bežný prevádzkový režim:
3M™ RT Mobile naskenuje pasažierove doklady totožnosti a zhromaždí príslušné biometrické dáta, ktoré sú následne poronávané so zoznamom sledovaných osôb. Tento zoznam je buď priamo uložený v prístroji alebo má k nemu operátor prístup cez bezdrátové spojenie. Následne je spracovné exportné prehlásenie pre systém colnej kontroly. Integrovaná dotyková obrazovka a klávesnice umožňujú údaje zadávať manuálne, alebo ich opravovať.

2. Batériová prevádzka:
sa používa na letisku, lodi, vlaku, vozidlách - kdekoľvek, kde je umožnená palubná verifikácia dokladov, údajov a osôb v reálnom čase. 3M™ RT Mobile je vďaka širokej škále nastavení bezdrátového rozhrania, integrovanému ukladaniu dát a doplnkovým biometrickým zariadeniam ideálnym riešením pre spracovanie preukazov totožnosti za pohybu.