Sortiment

Carolline WrapGroup

V dnešnej neprehľadnej záplave firiem, ktoré neustále menia svoje činnosti a dodávateľov, dávame dohromady viacero spoločností, ktoré svoju činnosť majú založenú na dlhoročnej praxi a chcú túto činnosť vykonávať v dobrej viere aj naďalej.
      

Carolline WrapGroup ( ďalej len CWG )  je nemajetkové spojenie viacerých spoločností, ktoré sa profesionálne zaoberajú montážou CarWrapových materiálov a vzájomne dodržujú pravidlá CarWrapu, alebo inej grafiky použitej na vozidlách.

Zoznam spoločností, združených do CWG je "živý organizmus"  a veríme, že si čoskoro naše DESATORO osvojí viac spoločností a budeme ich môcť prijať do našich radov.

Základné pravidlá WrapGroup-u - našich DESATORO.

1, Používať výlučne materiály, ktoré sú určené ako materiály určené na vozidlá.
2, Prax v obore CarWrapu minimalne 5 rokov
3, Stabilný sortiment CarWrapového materiálu.
4, Odborne vyškolený personál spoločnosti
5, Technicky zdatný personál montáže
6, Zákazníkovi špecifikovať vlastnosti materiálu ( na aké plochy je materiál určený, životnosť, záruku )
7, Zodpovedajúca kvalita priestorov na aplikáciu materiálov
8, Obchodné priestory otvorené v pracovné dni ( nie iba vikendy, alebo na zavolanie )
9, Dostatočné základné skladové zásoby
10, Poistenie, záručný a pozáručný servis ( záručný list CWG ) 

Čo znamenajú body DESATORA

1. Častým javom je používanie materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nie sú určené na požadované plochy vozidla ( zakrivenia, priehlbiny, vypukliny a podobne )
2. Spoločnosť, ktorá činnosť carwrapu nevykonávala aktívne viac, ako 5 rokov, nemôže byť členom CWG, nakoľko nemôže spĺňať náročné požiadavky na kvalitu inštalácií a poskytnúť požadovanú záruku.
3. Spoločnosť, ktorá strieda materiály s ktorými pracuje, nemôže dobre a zodpovedne poznať všetky vlastnosti a špecifikácie používaného materiálu.
4. Každý materiál má svoje vlastnosti a tým aj svoje použitie. Tieto vlastnosti môže odborný poradca získať praxou a technickou podporou ( napr. aj školením ) svojho dodávateľa.
5. Pri odbornej a kvalitnej montáži CarWrapového materiálu sú nevyhnutné prípadné demontáže jednotlivých dielov vozidla. Bez technických znalostí nie je možné predísť poškodeniam vozidla.
6. Pri odbormom poradenstve zákazníkovi je nevyhnutné určiť, aké materiály a prečo budú aplikované na vozidle.
7. Kvalita priestorov je stanovená čistotou ako aj veľkosťou priestorov. Pri nedostatočnej úrdžbe priestorov často dochádza k neodbornej ( špinavej ) aplikácii a nie je možné dodržať aplikačné podmienky, stanovené výrobcom materiálov. Veľkosť priestorov zamedzuje vzniku prípadných škôd pri manipulácií s vozidlom.
8. "Garážové" spoločnosti, ktoré sú "otvorené" výlučne cez víkendy, alebo "na zavolanie", nie sú veľakrát zárukou serióznosti. Hlavným problémom sú prípadné reklamačné konania a podobne.
9. Nedostatočné skladové zásoby pri aplikáciach vedú k oddialeniu odovzdania diela.
10. Každá spoločnosť, poskytujúca služby zákazníkom by mala mať uzavretú platnú poistku voči spôsobeným škodám.Aplikátor musí vedieť zabezpečiť záručný a pozáručný servis vlastnými možnosťami. Povinnosti, vyplývajúce zo záručných podmienok nesmie prenášať na inú ( tretiu ) spoločnosť ( stranu ). 


Spoločnosti, združené do CWG:
 

Spoločnosť Adresa Mesto Tel.kontakt E-mail Web
Carboxx Starohorská 6151/14 Banská Bystrica 0907 604613 e-mail www.carboxx.sk
Carol line Beckovská 38/A Bratislava 02/48208200 e-mail www.carolline.sk
DiamondCar Závodná 28 Bratislava 0903 357775 e-mail www.diamondcar.sk
Profifólie Horná Streda 711 Horná Streda 0948 800705  e-mail www.profifolie.sk
Autofólie RAMI Lanskrounska 1600/13 Kežmarok 0903 490871 e-mail  
JV Garage Mostná 13 Nitra 0908 709304 e-mail www.jvgarage.net
AWS Daxnerova 492/1 Rim. Sobota 0905 508433 e-mail www.autoskloaws.sk
Brutal Car Wraps Električná 23/a Trenčín 0904 537555 e-mail www.autofoliebrutal.skCarolline WrapGroup, bol organizátorom CarFansParty. Pozrite si galeriu podujatia.