Sortiment

Nariadenie vlády 349/2009 Z.z.

Podľa nariadenia vlády č. 349/2009 Z.z., vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie v SR, musia byť označené obrysovým retroreflexným značením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK 104:

  • od 10. októbra 2009 platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10. októbra 2009
  • od 1. júla 2010 platí pre vozidlo,  ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005 do 9. októbra 2009
  • od 1. januára 2011 platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2000 do 31. decembra 2004

 

Predpis EHK 104 odporúča nielen retroreflexné bezpečnostné značenie obrysov, ale aj retroreflexnú grafiku, čo otvára nové možnosti veľkolepej plnofarebnej 24-hodinovej retroreflexnej reklamy a zároveň pomáha znížiť pravdepodobnosť dopravných nehôd. Ak bežne využívate grafiku na nákladných vozidlách ako súčasť reklamy firmy alebo značky, tento predpis vám umožní rozvinúť reklamnú kampaň naplno. Rovnaký výsledok dosiahnete aj s reklamou na verejných dopravných prostriedkoch. Čím skôr zvážite retroreflexnú grafiku na nákladné vozidlá, tým škôr získate výhodu pred konkurenciou.

Retroreflexné značenie musí byť vykonané podľa predpisu EHK 48:
- na boku:  možno použiť biele alebo žlté
- vzadu:  červené alebo žlté značenie.
Značenie môže byť urobené pomocou súvislého pásu šírky 5 cm alebo niekoľkých pásových častí a malo by označovať zadné a bočné obrysy vozidla čo najbližie ku krajným hranám.
Obrysové značenie by malo tvoriť minimálne 80% celkovej dĺžky alebo šírky vozidla (prívesu).
Retroreflexná grafika sa môže umiestniť len do vnútra obrysového značenie, no nemôže narúšať jeho účinnosť.

Schválené typy retroreflexných materiálov:

Trieda C - materiály len na obrysové značenie - najjasnejšie materiály s retroreflektivitou 300 - 450 cd/lx.m2
- odporúčané materiály 3M:   Scotchlite™ Diamond Grade™ 983 pre skriňové verzie, Scotchlite™ Diamond Grade™ 987 pre plachtovinu

Trieda D - materiály na rozlišovacie značenie a reklamnú grafiku - pre obmedzené plochy s retroreflektivitou 150 cd/lx.m2

Trieda E - materiály na rozlišovacie značenie a reklamnú grafiku - pre väčšie plochy s retroreflektivitou 50 cd/lx.m2
- odporúčané materiály 3M:   Scotchlite™ 580/680


Povinné reflexné označovanie vozidiel TESTEK