Štítkový materiál

3M štítky sa najčastejšie používajú na tlač čiarových kódov, informačných štítkov o produkte, štítkov s pokynmi a výstrahami, deštrukčných štítkov (plomby) a podobne. V rozsiahlom produktovom portfóliu sa nachádzajú materiály vhodné pre rôzne priemyselné aplikácie. ŠpeciFkácie štítkových materiálov a podmienky ich využitia závisia od priemyselného odvetvia. 3M neustále vyvíja produktové portfólio s ohľadom na možné špeciálne požiadavky zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu. Vďaka znalosti veľkého množstva rozdielnych tovarov a procesov vo výrobe ponúka 3M štítky ktoré sú vysoko spoľahlivé, výkonné a majú lepší design.

Automobilový priemysel

 • Spĺňajú špecifikácie na materiál pre AOEM
 • Schválene Federal Motor Transport Authority (člene nemeckej asociácie pre automobilový priemysel)
 • Silný dôraz na OEM (Tier1, Tier2)
 • Testy v interných laboratóriách spĺňajúce automobilové štandardy
 • Štítky na veľmi ťažko lepitelné povrchy – polyesterový štítok 92200

Elektronický priemysel

 • Spoľahlivé označenie rôznych druhov podkladov
 • CL/cUL certifikácia
 • Označovanie dosiek plošných spojov s trvanlivýmištítkami s čiarovým kódom
 • Trvanlivá povaha laserom vypaľovaných štítkov – široké spektrum aplikácií s odolnosťou voči oteru, vlhkosti, pôsobenia chemikálií a teplôt.

Logistika

 • Spĺňajú špecifikácie na materiál pre AOEM
 • Schválene Federal Motor Transport Authority (člene nemeckej asociácie pre automobilový priemysel)
 • Silný dôraz na OEM (Tier1, Tier2)
 • Testy v interných laboratóriách spĺňajúce automobilové štandardy
 • Štítky na veľmi ťažko lepitelné povrchy – polyesterový štítok 92200

Všeobecný priemysel

 • Polyesterové štítky pre trvalé označenie
 • Štítkový materiál s termo-transferovou tlačou, používaný pre permanentné označenie jednotlivých čiarových kódov.

Priemysel dopravných prostriedkov

 • Optimalizácia skladovacích procesov a ochrana zásielok – deštrukčné štítky sa môžu použiť ako plomba
 • Riešenie pre trvanlivé značenie čiarových kódov. prepravovaných kontajnerov, horúcich oceľových ingotov alebo zariadení zahrnutých do inventárnych systémov.